Jeg tilbyder

Personlig Træning

Individuel, parvis og trio

Team Træning

4 til 8 deltagere

Foredrag

Vægttab

IMG_0280

Tom Hoel

Din personlige træner

Kontakt mig

Individuel sparring og coaching

Jeg arbejder med specifikke ønsker som vægttab, støtter og presser dig i det omfang det er nødvendigt.
Har du en drøm om at gennemføre et kortere eller længere motionsløb, udarbejder jeg træningsplaner
på baggrund af din nuværende fysiske tilstand.


Teams med fælles mål eller et ønske om at træne sammen med supervision.
Her er spændvidden stor, fra familietræning til sportsspecifikke teams.
Jeg arbejder med stor deltagelse og medansvar for egen træning fra teamets side.
Min rolle er at skabe et fundament baseret på teamets fysiske udgangspunkt og målsætning.
Løbende evaluering med henblik på at teamet i stort omfang bliver selvkørende og bliver
i stand til at udvikle egne træningsprogrammer og forløb.

Grupper med arbejdsmæssig relation og vision om samlet gennemførsel af motionsarrangement.
Her kan min deltagelse variere fra helt overordnet at skabe en fælles træningsplan
til at støtte den enkelte frem mod præstationen..